top of page

Atenció Primerenca

Niño estudiando con tableta

ANOE LLICASAJ

Són aquelles activitats de contacte o joc amb un nadó o un nen-nena que es dóna en les primeres etapes de la vida, per a facilitar, emfortir i desenvolupar el seu potencial humà, ampliant al màxim les seves possibilitats físiques, intelectuals i afectives... segons la idea de diferents autors (Montessori, Piaget, Decroly, Vigotsky,...)Tanmateix, també són aquelles activitats dirigides al desenvolupament sensorial del nadó, nen o nena (vista, oida, olfacte, gust i tacte.

Chicas hablando
sorra.jpg
nino-pequeno-manos-llenas-pintura-boca-abierta_1187-2877.jpg
BEBITO.jpg
BEBES.jpg
bottom of page