top of page

Constel.lacions Familiars

Familia en casa

ANOE LLICASAJ

​Modalitats:

  • Grupal o Individual

  • Presencial o online

  • Què són les Constel·lacionsfamiliars?

  • Cadascú de nosaltres tenim un sistema familiar d'origen on estem connectats per profunds vincles i lleialtats inconscients als diferents membres del sistema. Esta tècnica creada per Berth Hellinger, posa de manifest les dinàmiques relacionals que poden estar creant un desordre en el sistema i per la qual cosa, produint una simptomatologia en algú o en uns quants membres de la família.Les constel·lacions ens ajuda a desemmascarar quina és la dinàmica que està ocasionant el problema.

Brindis navideño
constelacions 3.jpg
constelacions.jpg
constelacions 2.jpg
bottom of page